Chania เรื่องล่าสุด :

ติดต่อ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

60 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210

โทร : 0-3432-1286, 0-3422-5400-2

โทรสาร : 0-3422-5399

Email : administrator@nidtep.go.th

Facebook : nidtepofficial

เว็บไซต์สถาบัน : สคบศ.

ส่งข้อความ